Strategické myšlení & kreativní přístup. Víme jak.

Strategie a analýzy

Analyzujeme vstupní data, zjistíme skutečný stav, poznáme slabé i silné stránky komunikace, její přednosti i nedostatky. Výsledky analýzy skloubíme s potřebami klienta a vytvořená komunikační strategie pak vede k dosažení vytčených cílů. Efektivně a v reálném čase.

Vztahy s médii

Naše důležitá konkurenční výhoda. Pracovali jsme v médiích i velkých firmách. Víme, jak s médii z pozice firmy či instituce komunikovat. Jaké informace zaujmou, co ocení, které tituly či novináři jsou pro jednotlivá témata klíčoví. Vtah s médii budujeme dlouhodobě a systematicky.

Interní komunikace

Kvalitní a spokojený zaměstnanec je klíčovou osobností každé společnosti. Víme kdy, jak a co komunikovat dovnitř firmy či instituce tak, aby Vaši pracovníci měli vždy dostatek potřebných informací o aktuálním dění a věděli, že jsou důležitou součástí celku.

Krizová komunikace

Úspěšně řešíme krizové situace, které ohrožují dobré jméno, nebo dokonce samou existenci společnosti. Často dokážeme krizi vhodně zvoleným komunikačním postupem eliminovat ještě v zárodku. Od roku 2006 jsme pracovali na více než 10 velkých projektech krizové komunikace.

Produktová komunikace

Víme, jak efektivně propagovat konkrétní produkty v redakčních textech a umíme zvolený obsah prosadit v konkrétních médiích, zaměřených na klíčové cílové skupiny. Naší výhodou je práce s jazykem – vytváříme kvalitní a srozumitelné podklady, které média přejímají.

Komunikace na sociálních sítích

Naši specialisté připraví přesně na míru komplexní projekt, vyberou ty správné sociální sítě a zvolí způsob, který je nejvhodnější pro naplnění cílů klienta.

Vydávání publikací

Časopisy pro zaměstnance nebo obchodní partnery, informační brožury, letáky. Papírová nebo elektronická forma. Kompletní zajištění včetně tisku, případně jen textové práce a výběr foto.

Copywriting

Přenos jazykově složitých statí do podoby běžného komunikačního jazyka, aby finálnímu sdělení porozumělo co nejvíce lidí. Díky naší novinářské minulosti je pro nás rutinní záležitostí.

Pořádání událostí (events)

Vybereme správný typ akce pro konkrétní událost nebo výročí. Pro zaměstnance, obchodní partnery, nebo širokou veřejnost. Navrhujeme ideové náměty eventů, jejich technické a organizační zajištění i mediální podporu celé události.

Public Affairs

Dokonalá znalost prostředí a dlouholeté působení v oboru nám umožňuje identifikovat vhodné osoby a komunikovat napřímo se státní správou, politickou reprezentací či zájmovými skupinami.

PR KONZULTACE

Firemní sféra, politici, i veřejně známé osobnosti ne vždy potřebují od agentury kompletní komunikační servis. Konzultacemi i oponenturou pomáháme ve volbě vhodných PR nástrojů komunikace.

CSR

Vymyslíme i vyberme vhodný projekt včetně následného poskytnutí komunikačního servisu pro jeho podporu – od vytvoření strategie komunikace až po její naplnění.